Disclaimer

 

Door de afspraak te maken voor een sessie ga je akkoord met onze algemene voorwaarden:

Te weten: Jij hebt je akkoord verklaard met de behandelwijze hypnose/regressie/coaching/ touch of matrix. Je begrijpt dat je te alle tijden het proces kunt beginnen en beëindigen. Jij bent op de hoogte van het concept hypnose en touch of matrix en geeft de coach toestemming ten behoeve van de sessie. Je kunt geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de sessie.

De sessie kan volledig vertrouwelijk opgenomen worden vanuit het oogpunt van veiligheid, indien dit het geval is zullen wij jou hiervan van te voren op de hoogte stellen.

De coach zal de inhoud van de gehele sessie als vertrouwelijk behandelen. Je begrijpt dat een hypnose of touch of matrix sessie geen vervanging is voor medische zorg. Je zult jou eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen voortzetten en nimmer starten of stoppen zonder adequaat advies van een medisch bevoegde professional. Alleen in overleg en met goedkeuring van jouw zelf kan de coach met jou behandelend arts contact opnemen.

Je bent op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen die hypnose biedt.

-Het copyright © van de werkboeken behorende bij de verschillende trainingen en cursussen is vastgelegd door Serinde Cornelissen. Het is niet toegestaan om de inhoud van de werkboeken en van de online trainingen (audiofiles en video’s) te verspreiden op een manier waarvan je met gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Bij twijfel niet doen, of per e-mail toestemming vragen via info@bewustseline.nl. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media, onder vermelding van bron Bewust Seline.

-Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze online training is jouw eigen verantwoordelijkheid. Serinde Cornelissen en / of Bewust Seline kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

-Onze coaching en training programma’s zijn bedoeld om je te helpen jouw volledige potentieel te bereiken en een positief verschil te maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

-We geloven niet in programma’s of cursussen die beloven dat je in korte tijd 100% rijk, financieel onafhankelijk, zen, happy over verlicht zult zijn. Dit bereik je alleen door smart werken, een onderbouwd strategisch plan, het leveren van unieke toegevoegde waarde, commitment en doorzettingsvermogen en het dienen van anderen met jouw talenten en kwalitatieve diensten.

-Alle producten en diensten die wij bieden zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in onze trainingen en cursussen, of in welke content ook is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Serinde Cornelissen en / of Bewust Seline) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

-Kortom: je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

-Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt. Bovenstaande verhaal is allemaal standaard juridisch geneuzel, maar we willen het graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.